یکشنبه ۱/ بهمن /۱۴۰۲ ۰۹:۵۴:۱۸
گنبد کاووس
  • مدیریت پسرانه:عبدالکریم ایمر
  • تلفن:01733224568
  • فکس:01722224568
  • آدرس:خ امام خمینی شمالی ابتدای خ منوچهری پ 30/1

  • مدیریت دخترانه:شهین طیب
  • تلفن:01733224568
  • فکس:01722224568
  • آدرس:خ امام خمینی شمالی ابتدای خ منوچهری پ 30/1
  • سازمان مرکزی
مقام معظم رهبري: جوانان در هر برههاي از تاريخ كشورها و ملتها، ميتوانند يكي از مهمترين مراكز سعادت يك ملت باشند،علت هم اين است كه جوان از طهارت فطري برخوردار است.
لینک های مفید
--> --> --> --> --> -->